Kadra

Największą wartością Active Place są ludzie, którzy tworzą nasz Klub. Są to najwyższej klasy fizjoterapeuci z wieloletnim doświadczeniem, dla których wykonywany zawód jest jednocześnie życiową pasją.

Dorota Matczak

Dorota Matczak

Fizjoterapeutka, założycielka Active Place

Fizjoterapeutka, założycielka Active Place, terapeutka metody FITS, terapeutka integracji sensorycznej.

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie. Od blisko 10 lat skutecznie łączy teorię oraz praktykę zapobiegania i leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży.

W Mazowieckim Centrum Rehabilitacji “STOCER” rozwijała i poszerzała swoją wiedzę prowadząc liczne zajęcia fizjoterapeutyczne dla dzieci. Uczestniczyła w licznych badaniach pod kątem występowania wad postawy ciała. Brała udział w projektach badawczych m.in. “Badania sprawności fizycznej dzieci i młodzieży” na Ursynowie oraz “Funkcjonalna ocena miednicy wśród pacjentów z idiopatycznym bocznym skrzywieniem kręgosłupa w procesie leczenia zachowawczego”. Problematyka wad postawy oraz wpływu aktywności ruchowej na rozwój dzieci była również tematem jej dwóch prac licencjackich oraz pracy magisterskiej.

Współautorka publikacji naukowej “Ocena zmian w postawie ciała pod wpływem mobilizacji. Doniesienia wstępne” przedstawionej na Konferencji Studenckich Kół Naukowych pt. “Zagadnienia kultury fizycznej i rehabilitacji w badaniach młodych naukowców” w Warszawie oraz na II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. “Korektywa i kompensacja zaburzeń w rozwoju fizycznym dzieci i młodzieży” w Białej Podlaskiej oraz współautor publikacji naukowej “Wykorzystanie systemu ZEBRIS do oceny wybranych parametrów postawy ciała u pacjentów z bocznym skrzywieniem kręgosłupa.”

Dodatkowo przez wiele lat prowadziła prywatną praktykę rehabilitacyjną. W tym czasie pracowała z ponad setką dzieci, czego efektem były liczne badania i analizy, pozwalające na udoskonalanie stosowanych metod.

Specjalizuje się w diagnostyce, leczeniu i profilaktyce wad postawy u dzieci i dorosłych, ze szczególnym naciskiem na skoliozy. Prywatnie jest żona i mamą, pasjonatką sportu oraz aktywną wolontariuszką.

Ukończyła następujące kursy:

 • Funkcjonalna Indywidualna Terapia Skolioz (FITS),
 • Kurs I stopnia z zakresu Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej,
 • Kurs II stopnia z zakresu Diagnozy i Terapii Integracji Sensorycznej,
 • Skolioza – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne,
 • Terapia Manualna – Szkoła Niemiecka: “OW I”,
 • Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, “OW II”,
 • Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, “UW I”,
 • Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, “UW II”,
 • Manueller Therapie – Szkoła Niemiecka, “OW III”,
 • Kurs Thera-Band Academy- ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowaniem przyborów Thera-Band,
 • Kurs masażu “Leczniczego i kosmetycznego twarzy oraz sprężystego odkształcania tkanek”,
 • Kurs “Pierwsza Pomoc Medyczna”,
 • Uczestnictwo na pierwszej części kursu “Stabilność – niestabilność.
 • Kompensacyjne schematy ruchowe przy insuficencji systemów stabilizujących”,
 • Kurs Postępowanie fizjoterapeutyczne w leczeniu skolioz u dziecka zaopatrzonego gorsetem,
 • Instruktor fitness- Academy of Sport Education in Warsaw,
 • Kurs podstawowy koncepcji PNF.

Prywatnie jest żoną i mamą, pasjonatką sportu oraz aktywną wolontariuszką.

Aleksandra dobrzyńska

Aleksandra dobrzyńska

fizjoterapeutka, terapeuta integracji sensorycznej

Jest absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, II Wydziału Lekarskiego Oddziału Fizjoterapii. Doświadczenie naukowe zdobywała jako wykładowca Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej w zakresie przedmiotów: fizykoterapia, fizjoterapia w kardiologii i pulmunologii oraz wybrane zagadnienia kliniczne, a także słuchaczom Medycznej Szkoły Policealnej Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Stylu Życia w zakresie przedmiotu masaż – praktyka zawodowa. Bardzo wysokie oceny zdobywała dzięki ogromnej pasji i zaangażowaniu oraz umiejętnemu łączeniu najnowszych zdobyczy nauki z praktyką fizjoterapeutyczną. Ukończyła studia podyplomowe – kierunek przygotowanie pedagogiczne na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Jednak największą satysfakcję sprawia jej praca z pacjentem. Ma doświadczenie w pracy z pacjentami ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi, po zabiegach operacyjnych oraz z wadami postawy. Doświadczenie zdobywała w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji „STOCER” oraz na licznych praktykach. Prowadziła tam zarówno ćwiczenia indywidualne, jak i grupowe. Także tutaj wysokie oceny pracy wynikały z jej pozytywnego nastawienia (co widać na zdjęciu), profesjonalnego podejścia oraz ogromnego doświadczenia.

Dodatkowe kwalifikacje:

 • PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation,
 • Kinesiology Taping,
 • Aktywność fizyczna kobiet w ciąży,
 • Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich,
 • Techniki energizacji mięśni cz. I,
 • Techniki energizacji mięśni cz. II,
 • Mięśniowo powięziowe rozluźnianie,
 • Technika aktywnego rozluźniania,
 • Dysbalans mięśniowo powięziowy,
 • Terapia punktów spustowych,
 • Fizjoterapia kobiet. Terapia uroginekologiczna, okresu ciąży i pooperacyjna,
 • Kurs I stopnia z zakresu Diagnozy Integracji Sensorycznej,
 • Kurs II stopnia z zakresu Diagnozy Integracji Sensorycznej.
Joanna Wnuk

Joanna Wnuk

fizjoterapeutka

Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Wydziału Rehabilitacji. Podczas studiów ukończyła kurs ,,sport performance enhancement”w HAN University of Apllied Science w Holandii, zdobywając tam wiedzę i doświadczenie w zakresie fizjologii, psychologii, i taktyki treningu oraz aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Dodatkowo, w ramach studiów, ukończyła specjalizację w zakresie metod specjalnych w neurologii dzieci i dorosłych. Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła w takich placówkach jak: Centrum Zdrowia Dziecka oraz w Szpitalu dziecięcym w Dziekanowie Leśnym. Aktywność fizyczna i sport towarzyszą jej od najmłodszych lat. Ich znaczenie podkreśla i wykorzystuje w pracy z pacjentami . Kładzie nacisk na prawidłowe wzorce ruchowe, które kształtują odpowiedni rozwój układu mięśniowo-szkieletowego dzieci. Energiczna, prężna, pełna zapału przedstawicielka młodego pokolenia. Swoim podejściem, entuzjazmem i urodą podbija serca wszystkich pacjentów, zwłaszcza tych najmłodszych.

Ukończyła następujące kursy:

 • Kinesiology Taping,
 • Basic Sport Nutrition,
 • Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne,
 • Warsztaty Kinesiology Taping w ciąży,
 • Aktywność fizyczna kobiet w ciąży,
 • Masaż kobiet w ciąży,
 • Uczestnictwo w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej ,,Myśl
 • Rehabilitacyjna Prof. Andrzeja Seyfrieda”,
 • Uczestnictwo w V Ogólnopolskiej Konferencji Kinesiotaping,
 • PNF – podstawowy.