Platforma FreeMed

Komputerowa platforma do badania stopy.

Platforma FreeMed

To komputerowa platforma do badania stopy podczas stania, chodu i biegu.

To urządzenie,które analizuje jaką częścią stopy badany mocniej naciska na płaszczyznę podparcia. Platforma FreeMed pozwala również na szczegółową ocenę i badanie równowagi. Platformy są zaprojektowane do szczegółowej analizy dystrybucji sił nacisku stóp na podłoże w badaniu statycznym i dynamicznym.

Analiza statyczna

Jest badaniem dystrybucji obciążeń stóp pacjenta na podłoże podczas stania. Oprogramowanie pozwala na różne sposoby wizualizacji nacisku oraz generuje automatyczny raport. Wynik prezentowany jest w postaci liczbowej lub procentowej.

Analiza dynamiczna

Platforma FreeMed pozwala na:

  • Badanie podczas chodu i biegu z analizą w czasie rzeczywistym,
  • Zapis i analizę każdego przetoczenia stopy,
  • Krzywe i wykresy opisujące parametry chodu,
  • Automatyczną analizę geometrii ustawienia stóp oraz analiza cyklu chodu,
  • Synchronizacja badania z filmem wideo z 4 kamer FullHD lub aparatem EMG.